Veel te veel varkens in een vrachtwagen topje van ijsberg?

30 september 2019
Transportleed

Afgelopen weekend hield de Duitse politie een Nederlandse veewagen aan waarin veel meer varkens zaten dan is toegestaan. Het overbeladen kan een manier zijn om spookvarkens over de grens te rijden. Wat de reden ook is: het is een ernstige aanslag op het welzijn van de varkens!

Europese normen zijn al krap

De hoeveelheid ruimte die een volgroeid varken krijgt als hij op een urenlang transport naar het slachthuis gaat is vastgelegd in Europese regelgeving: ‘De beladingsdichtheid voor varkens van ongeveer 100 kg tijdens het vervoer mag niet hoger zijn dan 235 kg/m2.’  In de praktijk delen twee vleesvarkens één vierkante meter. Dat is nét genoeg om de hele laadvloer te vullen met liggende varkens, maar dan zie je nergens meer een stukje lege vloer. De enige verdere vereiste is: ‘Alle varkens moeten ten minste gelijktijdig kunnen gaan liggen en in hun natuurlijke houding kunnen staan.’ Kortom, de wettelijke normen zijn bijzonder krap. Des te belangrijk om je aan die minimale regels te houden.

48 teveel varkens in de truck

Afgelopen zaterdag hield de Duitse politie een veetransport uit Nederland aan waarin de varkens veel te weinig ruimte hadden. De beladingsnormen waren zwaar overtreden. 48 varkens moesten direct worden overgeladen op een ander transport om het dierenwelzijn te garanderen. Het transportbedrijf moet nu verantwoording afleggen voor de overtredingen. Ook bleken de chauffeurs ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden te hebben begaan. Zij kregen hiervoor een boete van 800 euro die ze ter plekke moesten betalen.

Overbezetting

Helaas gebeurt het regelmatig dat er, bijvoorbeeld om financiële redenen, veel meer varkens worden opgeladen dan toegestaan. Controles onderweg zijn zeldzaam, het is dus onduidelijk hoe vaak dit voorkomt. Uit ons onderzoek naar de falende registratie in de varkenshouderij bleek wel ook dat fraude met het vervoeren van varkens naar Duitsland een vrij makkelijke manier is om ‘spookvarkens’ af te voeren of wit te wassen.

Extra dieren, extra dierenleed

Jaarlijks worden tientallen miljoenen varkens vervoerd voor de slacht, soms urenlang. Los van de stress in het slachthuis levert dit grote welzijnsproblemen op tijdens het transport. Vaak worden de dieren gemengd met dieren die ze niet kennen, dat veroorzaakt stress en gevechten. Ook zijn de geluiden en geuren in de buitenwereld onbekend en angstaanjagend voor de dieren. Daar komt nog bij dat varkens snel wagenziek zijn, wat het leed in de truck nog verergert.

Topje van de ijsberg?

Transport is erg slecht voor het welzijn van varkens. Ze ook nog eens met veel te veel dieren op de wagen laden is dan ook pure dierenmishandeling. Zolang de sector zelf niet in staat is om dit soort misstanden uit te sluiten, moet de overheid de miljoenen varkens beschermen door steviger te controleren én te handhaven. Het is nu veel te makkelijk om straffeloos het financiële gewin te verkiezen bij het welzijn van de dieren.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)