CO2-verdoving is onacceptabel, elektrisch verdoven kan beter

Voordat varkens geslacht worden, moeten ze eerst worden verdoofd. In Europa gebeurt dit vaak met koolzuurgas. Dit veroorzaakt onacceptabel leed en is bovendien in strijd met de wet. Elektrisch verdoven komt ook vaak voor: een stroomstoot door hoofd en hart. Doorgaans zijn varkens dan direct bewusteloos, maar het proces kan verbeterd worden.

Varkens verdoven in CO2-gaskamers is onacceptabel

Koolzuurgas bevat meer dan 80 procent CO2. Varkens gaan in groepjes met een lift naar een CO2-gaskamer. Voordat ze bewusteloos raken door hoge concentraties CO2, ervaren ze dertig seconden doodsangst, ademnood en paniek. Varkens proberen op alle mogelijke manier te ontsnappen.

Het gevoel van ademnood ontstaat niet door zuurstoftekort, maar door een overdosis CO2. Totdat de varkens hun bewustzijn verliezen, hebben ze het gevoel te stikken. Bovendien veroorzaakt de CO2 een brandende pijn in longen en keel. Medewerkers van Varkens in Nood probeerden deze methode uit. We ademden hoge concentraties CO2 in via een gasmasker, onder leiding van een dierenarts. Dit bleek ondraaglijk en deed pijn aan de luchtwegen en longen.

Varkens in Nood vindt het lijden tijdens de CO2-verdoving onacceptabel. Bovendien is CO2-verdoving in strijd met de wet: die stelt dat een bedwelmingsmethode moet leiden tot bewusteloosheid zonder onaanvaardbare opwinding of vermijdbaar lijden (Verordening 1099/2009, artikel 3 lid 1). Dat is hier niet het geval, want dit leed is vermijdbaar.

Elektrisch verdoven is een geschikt alternatief, maar kan nog beter

In Europa worden veel varkens elektrisch verdoofd: met een stroomstoot door het hoofd en tegen het hart. Doorgaans zijn deze varkens direct bewusteloos. Voordat ze echter verdoofd kunnen worden, worden ze uit de groep gehaald en gaan ze individueel een lopende band op. Dit levert veel stress op. Bovendien bestaat het risico dat de verdoving faalt, bijvoorbeeld doordat de apparatuur niet goed afgesteld of schoongemaakt is, of wanneer de bandsnelheid (het aantal varkens per uur) te hoog is.

Varkens in Nood is van mening dat nog een hoop gedaan kan worden om het welzijn tijdens de elektrische verdoving te verbeteren. Zo kan gewerkt worden met twee lopende banden naast elkaar, waardoor varkens het idee hebben niet alleen te zijn. Verder dienen de banden goed te worden verlicht en behoort het opdrijven rustig te gebeuren. 

Standpunt Varkens in Nood over het verdoven van varkens

  • Het verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 is onacceptabel en dient verboden te worden. Het veroorzaakt dertig seconden ademnood, doodsangsten en pijn.
  • Bij elektrisch verdoven dienen bij de aanvoer verbeteringen te worden doorgevoerd, zoals twee lopende banden naast elkaar, waardoor varkens niet alleen naar de verdover hoeven, en een rustigere manier van opdrijven.
  • Alle voor- en nadelen afgewogen heeft elektrische verdoving de voorkeur boven CO2-verdoving, omdat bewusteloosheid direct is en veel welzijnsverbeteringen mogelijk zijn. De CO2-verdoving is in essentie een slechte manier van verdoven. 
  • Er dient cameracontrole te zijn in de gaskamers en bij het elektrisch verdoven. Zo kan beoordeeld worden of de methode voldoet aan de wettelijke eisen en is er controle op de omgang met dieren.
     
Deel dit standpunt