Misstanden in de varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden in devarkenshouderij op een rij in een onthutsend rapport. Uit dit rapport blijkt dat er anno 2015 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Het rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015 beschrijft de misstanden in de gangbare varkenshouderij. Het gaat bijvoorbeeld om zieke varkens die niet worden verzorgd, zeugen met doorligplekken, varkens met longontsteking door de slechte luchtkwaliteit, en varkens die psychisch gestoord raken door de prikkelarme leefomstandigheden. Het aantal varkens dat dit onrecht wordt aangedaan is amper te bevatten: ieder jaar meer dan 25 miljoen.

120 misstanden
41
Zeugen staan met hoofd richting muur
42
Fel Tl-licht
43
Geen controle of dragende zeugen inderdaad loslopen
44
Te kleine uitloop bij grote groepen zeugen
45
Heftige concurrentie om voer
46
Stress en agressie door introductie nieuwe zeugen
47
Voerbeperking/honger
48
Ernstige bewegingsbeperking
49
Zeug moet ontlasten op slaapplek
50
Verwondingen door ijzeren stangen
51
Doorligwonden
52
Ernstige beperking sociaal gedrag tussen zeugen
53
Moeizame bevalling door stress
54
Beperkt contact tussen moeder en biggen
55
Stress bij de zeug door behandeling van haar biggen
56
Geen nest kunnen maken
57
Hittestress
58
Stress door grote hoeveelheden biggen
59
Weghalen boventallige biggen
60
Geen of ongeschikt afleidingsmateriaal
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood