Dit deden we voor de varkens in 2022

Dit deden we voor de varkens in 2022
Bedankt voor je hulp, ook namens de varkens!

Op 4 oktober 2022 bestaat Varkens in Nood precies 25 jaar. Dat is geen reden voor een feestje, want het liefst waren we inmiddels overbodig geweest. Maar de bio-industrie bestaat nog steeds, dus ons werk is nog altijd hard nodig. Wat hebben we dit jaar gedaan en welke successen zijn er geboekt voor de varkens?

Om ons onze oprichting op gepaste wijze te herdenken, herhalen we dit jaar de allereerste actie van Varkens in Nood. In NRC, Trouw, AD en Volkskrant staan op 4 oktober duizenden namen van mensen die – net als 25 jaar geleden – gehoor geven aan onze oproep: Stop de bio-industrie! De oproep is via de radio en posters op straat verspreid door het hele land, en wordt zelfs besproken bij Op1 en Jinek. Onder de sympathisanten bevinden zich ruim 80 BN’ers, onder wie Henny Huisman, Georgina Verbaan en Rossana Kluivert.

Advertentie in kranten
In onze advertentie spreken duizenden mensen zich uit tegen de bio-industrie.

Einde aan mishandelingen met stroomstoten op transport

Met undercoverbeelden onthullen we hoe varkens tijdens transporten worden mishandeld met stroomstootwapens. Om varkens zo snel mogelijk een vrachtwagen in te jagen, krijgen de arme dieren er flink van langs met stroomstoten. Hierbij worden de Europese regels voor het gebruik van elektrische schokken structureel overtreden. We starten een petitie voor een verbod op tasers, die wordt al snel meer dan 40.000 keer getekend.

Na het zien van onze undercoverbeelden laat minister Adema dezelfde dag nog weten dat hij een verbod wil op het gebruik van tasers tijdens transporten. Dat is fantastisch nieuws, maar we zijn er nog niet! Met de petitie blijven we oproepen voor een verbod op het gebruik van tasers op álle dieren en overal, dus ook in slachthuizen en stallen. Ook willen we dat de minister zich hard maakt voor een verbod in heel Europa.

Cameratoezicht in slachthuizen verplicht

Een ander mooi succes van het afgelopen jaar is het verplichte en onafhankelijke cameratoezicht in slachthuizen. In juni 2021 onthulden we overtredingen in slachthuis Gosschalk. In februari 2022 tonen we ook overtredingen aan in andere Nederlandse slachthuizen. Varkens worden door slachthuismedewerkers geschopt en geslagen en zijn soms nog bij bewustzijn als ze worden geslacht. Onze petitie voor strenger toezicht in alle slachthuizen wordt in korte tijd maar liefst 58.481 keer getekend.

Er volgt een Tweede Kamerdebat waarbij ons advies wordt overgenomen: onafhankelijk cameratoezicht wordt verplicht! Landbouwminister Adema werkt aan een wetsvoorstel.

58.481 handtekeningen voor minister
Voor het debat overhandigt onze directeur Frederieke Schouten de petitie aan de toenmalige landbouwminister Henk Staghouwer.

Posteractie Den Haag: ‘Piet, vergeet ons niet!’

De overheid investeerde de afgelopen twintig jaar minimaal 4,6 miljard euro om de uitstoot van de veehouderij te verminderen. Een groot deel van deze miljarden is uitgegeven aan technische innovaties. Deze innovaties hebben niet de voorspelde verbeteringen voor het milieu opgeleverd terwijl ze in veel gevallen wél enorme negatieve gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. Dat blijkt uit onderzoek van Varkens in Nood en Dier&Recht.

Toch staan in de recent gepresenteerde kabinetsplannen opnieuw vergelijkbare maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Met een petitie en een postercampagne in Den Haag roepen wij minister Piet Adema op om dierenwelzijnsorganisaties te betrekken bij het landbouwakkoord.

Naar aanleiding van ons onderzoek dient de PvdD een motie in om geen belastinggeld meer te steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren. Álle partijen steunen de motie, geweldig nieuws!

Abri in Den Haag
Er wordt nu onderhandeld met boeren, industrie en milieuorganisaties over de toekomst van de landbouw en daarmee de toekomst van de dieren. Dierenbeschermingsorganisaties zijn niet uitgenodigd. Foto: Maarten Nauw/Varkens in Nood

Minder verveling voor zeugen

We dienen een handhavingsverzoek in tegen een varkenshouder waar het enige ‘afleidingsmateriaal’ voor zeugen bestaat uit een een stuk pvc om een metalen buis. Om varkens enige afleiding te geven in hun kale stallen, moeten ze volgens de Europese wet iets krijgen om te spelen, wroeten en kauwen. De NVWA weigert ons handhavingsverzoek uit te voeren. We gaan daartegen in beroep en krijgen gelijk van de rechter: de NVWA moet de inspectie uitvoeren! Belangrijk, want zonder goed afleidingsmateriaal vervelen varkens in de vee-industrie zich kapot.

Zeugen in kooien
Een stuk pvc is lang niet genoeg om verveelde varkens te vermaken.

Rechtszaak tegen de kraamkooi

We starten we een juridische procedure om een einde te maken aan de kraamkooi. Volgens ons is het opsluiten van zeugen in een kraamkooi tegen de wet. Deze schrijft namelijk voor dat dieren vrij moeten zijn om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dat is onmogelijk in een kraamkooi, waar een zeug haar kont niet kan keren.

Er is een Europees verbod op komst; vanaf 2027 wordt de kraamkooi geleidelijk afgeschaft. Wij zitten er bovenop om te voorkomen dat dit wordt uitgesteld (een bekende tactiek van de overheid). Met onze rechtszaak willen we bereiken dat Nederland de kraamkooi nu al beoordeelt als een overtreding van de wet. Zo kan ons land een Europees verbod direct overnemen.

Zeug met biggen
Alleen een zeug búíten een kraamkooi krijgt de kans om haar natuurlijke gedrag te vertonen. Foto: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

5,7 miljoen mensen zien het leed van biggetjes op tv

In januari is onze tv-spot over het afbranden van biggenstaartjes twee weken te zien op NPO 1, 2 en 3. Ruim 2.000 mensen steunen de crowdfunding voor zendtijd.

De commerciële zenders RTL en Talpa (SBS) wijzen onze spot af. Die zou niet binnen hun aanbod van entertainment passen en kijkers te veel afschrikken. Gelukkig wil de Ster onze tv-spot wél uitzenden, maar dan alleen na acht uur ’s avonds. Alsnog bereiken we een groot publiek van 5,7 miljoen mensen met de belangrijke boodschap: koop geen vlees van verminkte varkens!

Aandacht voor toename verre veetransporten

Verre veetransporten zijn een verschrikking voor varkens. Zeker met de steeds hogere temperaturen van de laatste jaren. Toch stijgt in het eerste halfjaar van 2022 de export van varkens met 17 procent ten opzichte van 2021. Onacceptabel, laten we de landbouwminister weten in een brandbrief.

Naar aanleiding van onze brief stelt de PvdD Kamervragen. Onze directeur Frederieke Schouten spreekt bij Vroege Vogels over de verschrikkelijke transporten.

Volgens de minister kan hij er niets aan veranderen zolang de transporten voldoen aan EU-regels. Wel zet Nederland zich samen met andere lidstaten in voor een aanpassing van de Europese regels. Naar verwachting komt de Europese Commissie eind 2023 met voorstellen voor de wijziging van de transportverordening.

Varkens op transport
Steeds meer varkens gaan op dagenlange transporten naar goedkope slachthuizen in het verre buitenland.

Noodklok: minister moet ingrijpen tegen varkenspest

De Afrikaanse varkenspest komt vanuit Oost-Europa richting Nederland. Bij een uitbraak worden niet alleen de varkens op een besmet bedrijf afgemaakt, maar ook die op alle aangrenzende bedrijven binnen een cirkel van één kilometer. In april roepen we de minister in een brandbrief op om dit te voorkomen.

In reactie op onze brief vragen PvdA en GroenLinks om een preventief fokverbod bij een verhoogde kans op een uitbraak, en om een minimumafstand van een kilometer tussen veehouderijen. De minister zegt zich ook zorgen te maken, maar noemt de voorgestelde maatregelen buitenproportioneel. Onbegrijpelijk! Wij blijven ons inzetten om de minister en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van strenge maatregelen!

Geen nieuwe Knorhof

Er komt waarschijnlijk geen nieuwe stal op de plek waar in 2017 meer dan 24.000 varkens omkwamen bij een stalbrand. Een doorbraak in onze juridische strijd tegen varkenshouder Adriaan Straathof!

Straathof wil op dezelfde locatie een nieuwe megastal bouwen. Zijn vergunningsaanvraag is door de provincie Gelderland ‘buiten behandeling’ gesteld omdat het dossier niet compleet is. Dit geeft gemeente Buren een jaar de tijd om een andere bestemming te zoeken voor het terrein. Wij vertrouwen erop dat zij niet kiezen voor een herbouw van de stal.

Honderden bezoekers voor vijfsterrenvarkens

De intensieve varkenshouderij organiseert elk jaar het Weekend van het Varken. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de varkenshouder en vleesproducten. Geen woord over de treurige leefomstandigheden van de varkens.

Varkens in Nood organiseert daarom een eigen Weekend van het Varken. Op 10 en 11 september laten tien vijfsterren-varkensboeren zien hoe het ook kan. Spelende, wroetende dieren in een natuurlijke omgeving. Helaas leeft minder dan 1% van de varkens op deze wijze.

Bij Varkens in Nood dromen we van een wereld zonder slachthuizen. Zolang die wereld er nog niet is, strijden we ervoor dat varkens in ieder geval een leven krijgen dat aansluit op hun natuurlijke gedrag. Zoals bij de vijfsterrenboeren.

Weekend van het Varken
Tijdens ons Weekend van het Varken zien bezoekers hoe een varken zich gedraagt als hij zich vrij kan bewegen. Want dát kunnen varkens bij een vijfsterrenboer. Foto: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

Bedankt voor je hulp!

Hartelijk dank voor je steun in 2022, ook namens de varkens! We hopen dat we volgend jaar weer op jouw hulp kunnen rekenen. Samen strijden we voor een beter leven voor varkens!

Deel dit artikel